Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |
Qui som?

La Societat Catalana de Sexologia començada a gestar l'any 1969 és una entitat de dret públic, actualment d'acord amb el que estableixen les lleis del Parlament de Catalunya, en especial la les del Llibre Tercer del Codi Civil Català i a la llei orgànica que regula el dret d'associació.

La Societat desenvolupa, des de sempre, les seves activitats en el marc de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, entitat mes que centenària al nostre país que agrupa totes les branques de les Ciències de la Salut.

A la Societat Catalana de Sexologia ens hi agrupem mes de cent professionals vinculats amb les Ciències de la Salut ,no pas tots exercint la sexologia clínica, però com sabem, gairebé totes les especialitats de la salut es toquen en un moment o altre i la sexologia no n'es pas una excepció, ans el contrari, la sexologia és cada cop més transdisciplinar i la manera d'exercir-la també, des de la Societat, la Junta Directiva, propugnem un model transdisciplinar de l'exercici de la sexologia.

Es per això que la Societat Catalana de Sexologia dins l'àmbit de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears vol agrupar al seu sí tots aquells titulats universitaris (llicenciats, graduats, diplomats, etc...) que tinguin interès i vinculació amb la Sexologia per contribuir al millorament científics dels propis associats i de la societat en general, per promoure el desenvolupament i la recerca en sexualitat humana, també per assessorar els organismes públics i societats en matèria de sexualitat i, tal com estem fent, establir els mitjans per a l'ampliació d' els estudis acadèmics i no acadèmics de la Sexologia, col·laborant amb les universitats i amb totes les societats internacionals que calgui i sigui possible.

En l'àmbit universitari la Societat Catalana de Sexologia col·labora en el Màster de Sexologia Clínica i Salut Sexual de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, sense deixar de fer les sessions acadèmiques regulars de cada curs a la seu de l'acadèmia i ,si s'escau, fora de l'acadèmia, participant de diferents maneres, tot sovint, en els esdeveniments mes importants de la Sexologia Internacional.